Informace o průběhu jednání na GŘ VSČR

  Dne 21. února 2017 proběhlo od 13:00 hodin jednání na Generálním ředitelství Vězeňské služby České republiky. Jednání byl přítomen generální ředitel VS ČR brigádní generál Mgr. Petr Dohnal a za NOS PČR místopředseda pro VS   Bc. Josef Malý a předsedkyně Základní organizace NOS PČR při VV Olomouc      Bc. Zdenka Majorová. Předmětem jednání bylo nedávné navýšení platů středního zdravotního personálu. Navýšení mzdových prostředků bylo realizováno formou přiznání osobního příplatku v přesně stanovené výši. Přítomní zástupci NOS PČR poukázali na ne zcela efektivní a spravedlivý dopad navýšení mzdových prostředků. Své tvrzení odůvodnili konkrétními případy, kdy došlo u některých zdravotních sester, zejména těch služebně starších, pouze k minimálnímu či nulovému navýšení. Po předložení argumentů se generální ředitel rozhodl tuto situaci řešit s tím, že s největší pravděpodobností od měsíce dubna 2017 dojde u výše uvedené skupiny zdravotníků, která nebyla předchozí úpravou dotčena, k navýšení osobního ohodnocení o konkrétní částku. Generální ředitel VS ČR oznámil zástupcům NOS PČR, že vynaloží veškeré úsilí, aby platové tarify zdravotnického personálu působícího u VS ČR byly shodné s civilními zdravotnickými zařízeními a to nejpozději od počátku roku 2018. 

  Druhá část jednání se týkala výstrojních součástek. Do výstrojního skladu ve Skutči bylo naskladněno prvních 500 ks zimních bund a v následujících měsících bude v zásobování výstrojního skladu pokračováno. Příslušníci VS ČR si tyto bundy objednávají a začínají je při výkonu služby využívat. Dále jsou v několika organizačních jednotkách testovány nové vzory služební obuvi. Koncem měsíce března budou získané poznatky vyhodnoceny a následně vyhlášena veřejná soutěž. Další výstrojní součástkou, která bude inovována, jsou služební kalhoty. Záměrem jsou kalhoty z moderních materiálů s pohodlným střihem, aby příslušníkům při výkonu služby poskytly co největší komfort. Generální ředitel ujistil zástupce NOS PČR, že výstrojním součástkám pro příslušníky bude věnována náležitá pozornost.

 

Praha, dne 21. února 2017

 

 

Za NOS PČR:

 

   Bc. Josef Malý, v. r.