Návštěva finských policejních odborů v Praze

Ve dnech 8. –  9. června 2017 se v Praze uskutečnilo zasedání vedení finského policejního odborového svazu Suomen Poliisijärjestöjen Liitto (SPJL).

Ve čtvrtek se předsednictvo NOS PČR s celou dvaatřicetičlennou delegací zúčastnilo prohlídky Muzea Policie České republiky. Finské kolegy zaujala jak současná expozice, tak i úseky, které se věnují historii české policie a četnictva. Ocenili detailní výklad paní Květoslavy Kůsové, která se jim věnovala celé dvě hodiny.

V pátečních dopoledních hodinách proběhla oficiální část, během které byla finským kolegům představena činnost Nezávislého oborového svazu policie České republiky. Předseda SPJL Yrjö Suhonen na závěr poděkoval za spolupráci nejen v obou dnech, ale i za dobu členství NOS PČR v EuroCOP i za podporu při demonstraci finských kolegů v listopadu 2014.

Ve volných chvílích měli finští kolegové možnost seznámit se s krásami Prahy.